Belangrijke documenten

Hieronder vindt u belangrijke documenten die door het Pontem College en/of Scholengroep Rijk van Nijmegen ter beschikking worden gesteld. 

 

Meldingsprocedure klachten/bezwaar bij SGRvN