Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig in Nederland. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, wordt er altijd door de zorgcoördinator contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont.