Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige wordt door de GGD afgevaardigd naar school. De schoolverpleegkundige behartigt het lichamelijke en gedeeltelijk het sociaal-emotionele welzijn van onze leerlingen. Leerlingen kunnen naar de schoolverpleegkundige gaan als zij vragen hebben over hun gezondheid en welbevinden. Daarnaast kunnen mentoren leerlingen aanmelden voor de schoolverpleegkundige of schoolarts. De vragen die leerlingen of mentoren hebben, kunnen gaan over gezonde voeding, bewegen en zowel lichamelijke als geestelijke ongemakken. De taak van de schoolverpleegkundige is vooral signalerend en structurerend. Zij zal luisteren en zoeken naar de juiste oplossing. Dit kan zijn het doorverwijzen van de leerling naar de schoolmaatschappelijk werker, zorgcoördinator, schoolarts of buiten school.

Voor alle leerlingen is er een spreekuur. Ans Nabuurs is een aantal dagen op de locatie Streekweg aanwezig tijdens het spreekuur van de GGD. Merit Boele van Hensbroek is een aantal dagen op de locatie Akkerlaan aanwezig tijdens het spreekuur.

Alle leerlingen komen eenmaal bij de sociaal-verpleegkundige voor een gesprekje en een onderzoek. Ze worden bekeken op houding, lengte en gewicht en getest op gezichtsvermogen en gehoor. Tevens wordt nagegaan of iedereen de nodige vaccinaties heeft gehad.

Schoolverpleegkundigen

A. Nabuurs

e-mail        ANabuurs@ggdgelderlandzuid.nl

 

M. Boele-van Hensbroek

e-mail         MBoelevanHensbroek@ggdgelderlandzuid.nl

 

Schoolarts

J. van der Heiden         

e-mail         JVanderheiden@ggdgelderlandzuid.nl