Praktische zaken

Aanmelding en toelating

Lestijden

Ziekmeldingen

Vakantierooster

Privacyverklaring

 

Aanmelding en toelating

U kunt uw kind/pupil dagelijks aanmelden tussen 8.30 en 16.30 uur via de telefoon of e-mail bij E. Bugday.

Telnr. : 024-333 30 92

E-mail: e.bugday@pontem-college.nl

Bij aanmelding hebben wij de volgende documenten verplicht nodig:

  • Een kopie van de geldige identiteitsbewijzen van de ouders en leerling.
  • Eventueel een onderwijskundig rapport van de vorige school.

Het Pontem College (Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs Nijmegen), inspectieterm: EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) is bestemd voor volledig leerplichtige anderstalige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit tussen de 12 en de 18 jaar die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om in het reguliere onderwijs in te stromen. Tijdens de intake wordt een voorlopig uitstroomprofiel vastgesteld. In dit profiel proberen we zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na het Pontem College het beste bij de leerling past en hoeveel tijd de leerling op het Pontem College nodig heeft om de overstap naar een regulier onderwijstraject te maken. Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 15-20 leerlingen. 

Het Pontem College beschikt over twee locaties: Locatie Akkerlaan, hier worden de over het algemeen jongere leerlingen voorbereid op een schoolloopbaan in het VO en op de VAVO. Locatie Streekweg, hier worden de leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar bij uitstroom voorbereid op een schoolloopbaan in het MBO.

Het toelatingsbeleid van het Pontem College vindt u hier

 

 

Lestijden

De lessen beginnen iedere schooldag om 08:30 uur.

 

Les 1 08:30 - 09:20 uur
Les 2 09:20 - 10:10 uur
Pauze 10:10 - 10:30 uur 
Les 3 10:30 - 11:20 uur 
Les 4 11:20 - 12:10 uur 
Pauze 12:10 - 12:40 uur 
Les 5 12:40 - 13:30 uur 
Les 6 13:30 - 14:20 uur 
Pauze 14:20 - 14:35 uur
Les 7 14:35 - 15:25 uur
Les 8 15:25 - 16:15 uur

 

 

Ziekmeldingen

Graag telefonisch contact opnemen met school tussen 08.00-08.30 uur.

Minderjarige leerlingen kunnen alleen ziek gemeld worden door hun ouder(s)/voogd. Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, mogen dat ook zelf doen.

Akkerlaan: 024 - 355 10 33

Streekweg: 024 - 333 30 92

 

Verlof 

Wanneer een leerling bijzonder verlof wil aanvragen, dient het bijgevoegde formulier door de ouders ingevuld te worden.

Klik hier voor het Regionaal Verzuimprotocol VO regio Nijmegen.

 

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

 

 

Vakantierooster

woensdag 22 augustus 2018

Aanvang schooljaar

maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober 2018

Herfstvakantie

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Kerstvakantie

maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019

Voorjaarsvakantie

maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Meivakantie

donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Hemelvaart

maandag 10 juni 2019

Tweede Pinksterdag

maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

Zomervakantie

 

 

 

Privacyverklaring

Klik hier