Praktische zaken

Het Pontem College (Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs Nijmegen), inspectieterm: EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) is bedoeld voor volledig leerplichtige anderstalige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit tussen de 12 en de 18 jaar die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om in het reguliere onderwijs in te stromen. Tijdens de intake wordt een voorlopig uitstroomprofiel gebruikt. In dit profiel proberen we zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na het Pontem College het beste bij de leerling verleden en hoeveel tijd de leerling op het Pontem College heeft nodig om de overstap naar een regulier onderwijstraject te maken. Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 15-20 leerlingen. 

Het toelatingsbeleid van het Pontem College vindt u  hier


Aanmelding en toelating

Aanmelden kan het hele jaar door, met uitzondering van de schoolvakantie. U kunt uw kind/leerling dagelijks aanmelden via e-mail bij mw. D. Berns: D.berns@pontem-college.nlWat is er nodig voor de inschrijving? 

 • De jongere is tussen de 12 en 18 jaar oud. Het Pontem College neemt geen 18+ leerlingen aan. 
 • Ouders/verzorgers melden de jongere via de mail aan. In deze mail de volgende gegevens van de gepubliceerd worden: 
  • Voor- en aanvragen 
  • geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Adresgegevens
  • Datum in Nederland
  • Gegevens vorige school (indien van toepassing) 
 • Er wordt via de mail een uitnodiging gestuurd voor een intakegesprek. De jongere komt samen met ouders/verzorgers naar het intakegesprek. Wanneer de jongere van ouders geen Nederlands spreken, nemen zij zelf iemand mee die kan vertalen. 
 • De volgende documenten moeten worden meegenomen naar het intakegesprek: 
  • Identiteitskaart van paspoort van de jongere; 
  • Een officieel document met betrekking tot het BSN-nummer en/of datum vestiging in Nederland. Dit kan zijn bijvoorbeeld een BRP (uittreksel), personeelslijst gemeente, voorblad IND-formulier van een zorgpas; 
  • Naam en telefoonnummer van de huisarts; 
  • onderwijskundig rapport, rapporten, certificaten en/of overdrachtsdocumenten van vorige school (indien van toepassing); 
  • TBC-verklaring van de GGD (indien van toepassing). 

 

Plaatsing
Na de intake de plaatsingscommissie in welke klas de leerling komt. De leerling en/of ouders/verzorgers van krijgen een korte thuisgestuurd. In deze brief staat ook vermeld welke datum de leerling kan starten, wie zijn/haar mentor is en wat zij op de eerste schooldag moet brengen. 

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/AttendeeRegisterForm.cshtml)