Praktische zaken

Aanmelding en toelating

Lestijden

Ziekmeldingen

Vakantierooster

Privacyverklaring

 

Aanmelding en toelating

U kunt uw kind/pupil dagelijks aanmelden tussen 8.30 uur en 16.30 uur via de telefoon of e-mail bij mw. E. Bugday. De gegevens die mw. Bugday nodig heeft, zijn de voor- en achternaam van de jongere(n) en de geboortedatum.

Telnr. : 024-355 10 33

E-mail: e.bugday@pontem-college.nl

Bij aanmelding hebben wij de volgende documenten verplicht nodig:

  • Een kopie van de geldige identiteitsbewijs van de leerling.
  • Een officieel document met daarop het BSN-nummer. Dit kan zijn een BRP, een personeelslijst met daarop een stempel of logo van de gemeente, een polisverzekering en/of ieder ander officieel document waar het BSN-nummer op staat.
  • Eventueel een onderwijskundig rapport van de vorige school.

Het Pontem College (Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs Nijmegen), inspectieterm: EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) is bestemd voor volledig leerplichtige anderstalige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit tussen de 12 en de 18 jaar die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om in het reguliere onderwijs in te stromen. Tijdens de intake wordt een voorlopig uitstroomprofiel vastgesteld. In dit profiel proberen we zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na het Pontem College het beste bij de leerling past en hoeveel tijd de leerling op het Pontem College nodig heeft om de overstap naar een regulier onderwijstraject te maken. Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 15-20 leerlingen. 

Het toelatingsbeleid van het Pontem College vindt u hier

 

 

Lestijden

De lessen starten en eindigen altijd conform het klassenrooster die onze leerlingen van hun mentor ontvangen.
De standaard lestijden vallen binnen onderstaand schema.

 

Les 1 08:30 - 09:20 uur
Les 2 09:20 - 10:10 uur
Pauze 10:10 - 10:30 uur 
Les 3 10:30 - 11:20 uur 
Les 4 11:20 - 12:10 uur 
Pauze 12:10 - 12:40 uur 
Les 5 12:40 - 13:30 uur 
Les 6 13:30 - 14:20 uur 
Pauze 14:20 - 14:35 uur
Les 7 14:35 - 15:25 uur
Les 8 15:25 - 16:15 uur

 

 

Ziekmeldingen

Graag telefonisch contact opnemen met school tussen 08.00-08.30 uur.

Minderjarige leerlingen kunnen alleen ziek gemeld worden door hun ouder(s)/voogd. Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, mogen dat ook zelf doen.

Telefoonnummer: 024 - 355 10 33

 

Verlof 

Wanneer een leerling bijzonder verlof wil aanvragen, dient het bijgevoegde formulier door de ouders ingevuld te worden.

Klik hier voor het Regionaal Verzuimprotocol VO regio Nijmegen.

 

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

 

Vakantierooster

Dinsdag 20 augustus 2019 Aanvang schooljaar
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019 Herfstvakantie
Vrijdag 15 november 2019 Studiedag alle leerlingen zijn vrij
Maandag 18 november 2019 Extra vrije dag
Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 Kerstvakantie
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020 Voorjaarsvakantie
Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag
Maandag 13 april 2020 2e Paasdag
Vrijdag 24 april 2020 Extra vrije dag
Maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020 Meivakantie
Maandag 4 mei 2020 Extra vrije dag
Dinsdag 5 mei 2020 Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 Hemelvaart
Maandag 1 juni 2020 Tweede Pinksterdag
Maandag 6 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020 Zomervakantie

 

Privacyverklaring

Klik hier