Praktische zaken

Ziektemeldingen

Graag telefonisch contact opnemen met school tussen 08.00-08.30 uur.

Minderjarige leerlingen kunnen alleen ziek gemeld worden door hun ouder(s)/voogd. Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, mogen dat ook zelf doen.

Akkerlaan: 024 - 355 10 33

Streekweg: 024 - 333 30 92

 

Studiekosten

Het Pontem College ziet af van het in rekening brengen van studiekosten voor het schooljaar 2017-2018.