Praktische zaken en aanmelden

Het Pontem College (Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs Nijmegen), inspectieterm: EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) is bedoeld voor volledig leerplichtige anderstalige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit tussen de 12 en de 18 jaar die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om in het reguliere onderwijs in te stromen. Tijdens de intake wordt een voorlopig uitstroomprofiel gebruikt. In dit profiel proberen we zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na het Pontem College het beste bij de leerling verleden en hoeveel tijd de leerling op het Pontem College heeft nodig om de overstap naar een regulier onderwijstraject te maken. Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 15-22 leerlingen. 

Het toelatingsbeleid van het Pontem College vindt u hier


Aanmelding en toelating

Op dit moment plannen wij vooralsnog geen intakes meer, omdat de maximale capaciteit van onze school bereikt is. We kunnen nog niet aangeven wanneer dit weer mogelijk is. Aanmeldingen die binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst.

U kunt uw kind/pupil aanmelden voor de wachtlijst via e-mail bij mw. E. Melssen: e.melssen@pontem-college.nl.


Wat is er nodig om op de wachtlijst te komen? 

 • De jongere is tussen de 12 en 18 jaar oud. Het Pontem College neemt geen 18+ leerlingen aan. 
 • Ouders/verzorgers melden de jongere via de mail aan. In deze mail de volgende gegevens vermeld: 
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Adresgegevens en woonplaats
  • Datum in Nederland
  • Gegevens vorige school (indien van toepassing) 
 • U ontvangt een bevestigingsmails met daarin het aanmeldformulier. Deze dient volledig ingevuld terug gestuurd te worden.