Praktische zaken en aanmelden

Het Pontem College (Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs Nijmegen), inspectieterm: EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) is bedoeld voor volledig leerplichtige anderstalige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit tussen de 12 en de 18 jaar die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om in het reguliere onderwijs in te stromen. Tijdens de intake wordt een voorlopig uitstroomprofiel gebruikt. In dit profiel proberen we zo goed mogelijk te voorspellen welke onderwijsrichting na het Pontem College het beste bij de leerling verleden en hoeveel tijd de leerling op het Pontem College heeft nodig om de overstap naar een regulier onderwijstraject te maken. Vervolgens worden de leerlingen geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 15-22 leerlingen. 

Het toelatingsbeleid van het Pontem College vindt u  hier


Aanmelding en toelating

Aanmelden kan het hele jaar door, met uitzondering van de schoolvakantie. U kunt uw kind/pupil dagelijks aanmelden via e-mail bij mw. E. Melssen: e.melssen@pontem-college.nlWat is er nodig voor de inschrijving? 

 • De jongere is tussen de 12 en 18 jaar oud. Het Pontem College neemt geen 18+ leerlingen aan. 
 • Ouders/verzorgers melden de jongere via de mail aan. In deze mail de volgende gegevens vermeld: 
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Adresgegevens
  • Datum in Nederland
  • Gegevens vorige school (indien van toepassing) 
 • U ontvangt een bevestigingsmails met daarin het aanmeldformulier. Deze dient volledig ingevuld terug gestuurd te worden.
 • Wanneer de jongere in aanmerking komt voor onderwijs op het Pontem, ontvangt u via de mail een uitnodiging voor een intakegesprek. De jongere komt samen met ouders/verzorgers naar het intakegesprek. Wanneer de jongere van ouders geen Nederlands spreken, nemen zij zelf iemand mee die kan vertalen. 
 • De volgende documenten moeten worden meegenomen naar het intakegesprek: 
  • Identiteitskaart of paspoort van de jongere; 
  • Een officieel document met daarop het BSN-nummer en/of datum vestiging in Nederland. Dit kan zijn bijvoorbeeld een BRP (uittreksel), personeelslijst gemeente, voorblad IND-formulier of een zorgpas; 
  • Naam en telefoonnummer van de huisarts; 
  • Onderwijskundig rapport, cijferrapporten, certificaten en/of overdrachtsdocumenten van vorige school (indien van toepassing); 

 

Plaatsing
Na de intake bepaalt de plaatsingscommissie in welke leerroute en klas de leerling komt. De leerling en/of ouders/verzorgers krijgen vervolgens een brief thuisgestuurd. In deze brief staat vermeld op welke datum de leerling kan starten, wie zijn/haar mentor is en wat zij op de eerste schooldag moet meebrengen.