Ziekmeldingen en verlof

 

Ziekmeldingen

Graag telefonisch contact opnemen met school tussen 08.00-08.30 uur.

Minderjarige leerlingen kunnen alleen ziek gemeld worden door hun ouder(s)/voogd. Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, mogen dat ook zelf doen.

Telefoonnummer: 024 - 355 10 33

 

Verlof 

Wanneer een leerling bijzonder verlof wil aanvragen, dient het bijgevoegde formulier door de ouders ingevuld te worden.

Klik hier voor het Regionaal Verzuimprotocol VO regio Nijmegen.

 

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.