Begeleiders passend onderwijs

Op het Pontem College zijn vanuit het SWV VO Nijmegen twee begeleiders passend onderwijs werkzaam. De begeleider passend onderwijs (BPO-er) richt zich op het leerproces en de ondersteuningsvragen van leerlingen en docenten aangestuurd door het zorgteam, ze werken vraaggericht. De begeleiders passend onderwijs hebben een breed basispakket aan kennis en zetten die in op basis van de vraag van de leerling, de ouder en de docent. Daarnaast hebben ze elk hun eigen specialisme, de een is meer gericht op gedrag en de ander op leerlingen met chronische ziektes of motorische beperkingen of leerlingen die behoefte hebben aan meer structuur.

De BPO-er kan enerzijds preventief ingezet worden zodat meer zorg niet nodig is, mocht blijken dat er toch meer ondersteuning of begeleiding nodig is, kan de BPO-er meedenken wat er voor deze leerling aan passende ondersteuning  nodig is en waar deze ondersteuning te vinden is. Graag denken de begeleiders passend onderwijs met het Pontem College mee om het onderwijs aan de leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven.

Begeleiders passend onderwijs

W. te Bogt

e-mail         WBogt@samenwerkingsverbandvo.nl

 

A. Willems

e-mail          AWillems@samenwerkingsverbandvo.nl