Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig in Nederland. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, wordt er altijd door de verzuimcoördinator of de ondersteuningscoördinator contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont. 

Voor specifieke vragen kan er contact opgenomen worden met de afdelingsleider.