Maatschappelijk werk

Nathalie Bevers, school maatschappelijk werker, behartigt voor de leerlingen o.a. de maatschappelijke belangen, bijvoorbeeld vragen en problemen op het terrein van studiekosten of studiefinanciering en bij contacten met instanties als de Sociale Dienst en dergelijke. Zij geeft tevens ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen door deel te nemen aan gesprekken tussen afdelingsleiders of mentoren en leerlingen, of door het regelen van contacten met externe instellingen (Sociaal-pedagogische Dienst, GGD). De schoolmaatschappelijk werker is de brugfunctie tussen leerling, ouders, school en de jeugd(zorg)instellingen. Vragen en/of problemen waarvoor leerlingen en/of ouders kunnen worden doorverwezen naar het schoolmaatschappelijkwerk komen voort uit schoolsituatie, thuissituatie of vanuit de leerling zelf.

Een aantal voorbeelden zijn:

Schoolsituatie

 • Leerlingen die pesten of gepest worden
 • Leerlingen die weinig aansluiting hebben bij klasgenoten
 • Leerlingen met gebrekkige sociale vaardigheden
 • Leerlingen die regelmatig conflicten hebben met klasgenoten of docenten
 • Leerlingen die regelmatig verwijderd worden uit de les

 

Thuissituatie

 • Echtscheiding van ouders
 • Rouwverwerking (door ziekte of overlijden)
 • Ruzie met ouders of familie
 • Opvoedingsvragen
 • Praktische zaken (inschakelen Jeugdsportfonds, formulieren DUO)
 • Moeite met het leven in “twee culturen”

 

Leerling zelf

 • Identiteit en seksualiteit
 • Agressief gedrag
 • Vragen over alcohol en drugs
 • Negatief zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen
 • Gevoel van depressiviteit
 • Automutilatie
 • Eetproblemen


Contactgegevens schoolmaatschappelijkwerker