Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is de centrale persoon in het geheel van de zorgstructuur. Deze zorgt ervoor dat afspraken met leerlingen, docenten, overig personeel en externe instanties m.b.t. extra zorg worden nagekomen. Ook is de ondersteuningscoördinator de voorzitter van het ondersteuningsadviesteam (O.A.T.) en houdt zij contact met interne en externe hulpverleners. Tenslotte begeleidt de ondersteuningscoördinator collega’s in het analyseren van en het zoeken naar oplossingen voor de problemen die zij ervaren met leerlingen.

Contactgegevens ondersteuningscoördinator