Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider (LB'er) begeleidt leerlingen met een specifieke zorgbehoefte, levert een bijdrage aan de begeleiding van leerlingen op sociaal, psychisch en pedagogisch terrein én ondersteunt de mentor/docent. 

Wanneer de docenten bij een bepaalde leerling een achterstand constateren ten opzichte van de groep waarin hij of zij zit, bestaat de mogelijkheid van extra begeleiding. De LB'er begeleidt leerlingen door: 

  • leerlingen opdrachten uit te laten voeren die de sociale vaardigheden ten goede komen; 
  • leerlingen te helpen structureren, organiseren en plannen van acitiviteiten van leerlingen; 
  • bij leerlingen (sociaal-)pedagogische problemen te signaleren en dit aan de orde te stellen bij de mentor / ondersteuningscoördinator.

 

Deze begeleiding is er tevens voor leerlingen die het niveau van de groep ontstijgen en met enige ondersteuning naar een volgende niveaugroep zouden kunnen doorstromen. Daarnaast is er begeleiding mogelijk voor specifieke leerproblemen, het leren studeren en het maken van huiswerk. De begeleiding vindt plaats onder schooltijd. Voorafgaand aan de begeleiding wordt een begeleidingsplan opgesteld en tijdens de begeleiding wordt er regelmatig geëvalueerd.