Buitenlesactiviteiten

Het doel van deze activiteiten is tweeledig: 

1. De leerlingen plezier te verschaffen en daardoor een gevoel van geborgenheid en veiligheid te geven. 

2. De leerlingen kennis te laten maken met aspecten van de Nederlandse samenleving die buiten de dagelijkse schoolzaken vallen.

 

De schoolactiviteiten zijn gratis.