Organisatie

Het Pontem College legt per schooljaar haar belangrijkste organisatorische zaken vast in een schoolgids. Deze schoolgids vindt u hier:

Schoolgids 2018-2019

Naast de schoolgids is de meerjarenvisie en het meerjarenplan van het Pontem College beschreven in het schoolplan 2018-2022. Dit schoolplan vindt u hier:

Schoolplan 2018-2022