Remedial teaching

Wanneer de docenten bij een bepaalde leerling een achterstand constateren ten opzichte van de groep waarin hij of zij zit, bestaat de mogelijkheid van extra begeleiding (remedial teaching). Deze begeleiding is er tevens voor leerlingen die het niveau van de groep ontstijgen en met enige ondersteuning naar een volgende niveaugroep zouden kunnen doorstromen. Daarnaast is er begeleiding mogelijk voor specifieke leerproblemen, het leren studeren en het maken van huiswerk. De begeleiding vindt plaats onder schooltijd. Voorafgaand aan de begeleiding wordt een begeleidingsplan opgesteld en tijdens de begeleiding wordt er regelmatig geëvalueerd.