Welkom

Wie zijn wij?

Het Pontem College biedt een veilige leeromgeving waarin anderstalige leerlingen tussen 12-18 jaar zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en respectvolle burgers, die volledig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Onze naam, het Latijnse woord pontem, verwijst naar brug. Hiermee geven wij aan dat wij een brug/schakel willen bieden naar het regulier onderwijs en de Nederlandse samenleving. Deze brug is gebouwd op de pijlers kennis, houding en vaardigheden.

  • Kennis: onze leerlingen leren zo snel mogelijk Nederlands en andere relevante vakken om zo vlot mogelijk aansluiting te krijgen bij een leerjaar en niveau in het VO of mbo dat past bij hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd.
  • Houding: onze leerlingen die houding aanleren waarmee zij zich in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse samenleving veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen.
  • Vaardigheden: onze leerlingen de vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om zich in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse samenleving veilig, vertrouwd en gerespecteerd te voelen.

 

Wilt u uw kind/pupil aanmelden op het Pontem College? Klik dan hier

Gezien de grote hoeveelheid aanmeldingen op onze school, loopt de planning van de intakes vertraging op. Sinds het begin van dit schooljaar hebben we alle aanmeldingen kunnen plaatsen. Vanaf begin februari 2024 werken we helaas met een wachtlijst voor alle leerlingen die zich bij Pontem College 1 en 2 melden. Pontem College 3 is uitsluitend bedoeld voor AMVers die op de noodopvanglocaties in Groesbeek en Berg & Dal verblijven.  

U kunt uw kind/pupil wel aanmelden. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. We kunnen niet exact aangeven wanneer er weer ruimte ontstaat. 

U kunt uw kind/pupil aanmelden voor de wachtlijst door een mailtje te sturen naar mw. E. Melssen: e.melssen@pontem-college.nl. Vermeld hierin de voor- en achternaam van uw kind/pupil, de geboortedatum, het land van herkomst en de aankomstdatum in Nederland. 

 

Onderwijs Oekrainse jongeren

Onderwijs aan Oekraïense jongeren

Pontem College 2
Nijlpaardstraat 4 
6531 RR Nijmegen 
024 2120570

Start onderwijs aan Oekraïense leerlingen

In het voorjaar 2022 zijn gemeente Nijmegen en @voCampus gestart met het organiseren van een tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense jongeren. Op verschillende middelbare scholen in Nijmegen (Kandinsky College, Canisius College), Wijchen (Maaswaal College) en Druten (Pax Christi) is een educatief programma gericht op regelmaat, welzijn en educatie aangeboden.

Het 1e schooljaar

Met ingang van schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met onderwijs aan alle Oekraïense leerlingen uit gemeentes in het Rijk van Nijmegen en gemeente Druten op 1 locatie: Pontem College 2, Nijlpaardstraat 4 in Nijmegen. Het onderwijs voor deze leerlingen vindt ook in schooljaar 2023-2024 plaats op dezelfde locatie. 

Aanmelding

Nieuwe Oekraïense leerlingen kunnen worden aangemeld bij e.melssen@pontem-college.nl.  Leerlingen die verblijven buiten het Rijk van Nijmegen worden verwezen naar ISK Tiel, ISK Boxmeer of ISK Arnhem.

Onderwijsprogramma

Het Pontem College biedt onderwijs in Internationale Schakelklassen, waarbij het leren van de Nederlandse taal voorop staat en erg belangrijk is in het onderwijsprogramma dit jaar. Begrip van de Nederlandse taal is nodig om op een reguliere onderwijsinstelling te starten. Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u kijken op www.lowan.nl/vo/isk-en-het-nederlands-onderwijssysteem/. Op het lesrooster staan onder andere ook Engels, wiskunde, burgerschap, kunst en sport.

Leerplicht

In Nederland geldt een leerplicht vanaf 5 tot 18 jaar. Alle kinderen tot 18 jaar moeten naar school. Dit geldt ook voor alle leerlingen die gevlucht zijn uit Oekraïne in Nederland. Kan uw kind niet naar school komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de school. Is uw kind zonder reden afwezig (dit geldt ook voor regelmatig te laat komen), dan wordt dit gemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente.

 

Pontem Nieuws

Pontem Nieuws

 

Helaas geen ruimte

Al aan de start van schooljaar 23-24 moeten we helaas mededelen dat we op dit moment vol zitten. Hierdoor is er een wachtlijst ontstaan. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. We plannen regelmatig intakes. Zodra er ruimte in een klas ontstaat, nemen we contact op met ouders/verzorgers. Ons streven is om alle leerlingen zo snel mogelijk onderwijs te bieden. 

 

 

 

 

 

Verkort lesrooster

Verkort lesrooster

 

 

Lesuur  

Tijd  

1e uur 

8.30 – 9.00 uur  

2e uur 

9.00 – 9.30 uur  

3e uur 

9.30 – 10.00 uur  

Pauze  

10.00 – 10.30 uur  

4e uur  

10.30  11.00 uur  

5e uur  

11.00 – 11.30 uur  

6e uur  

11.30 – 12.00 uur  

Platform DOEN IN

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project van Platform DOEN IN. 

Gezonde(re) kantine

Het Pontem College heeft een gezonde(re) kantine

Het Pontem College heeft een gezonde(re) kantine. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en gezonde keuzes maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en worden de uitkomsten gecommuniceerd met de directie. 

Klik hier voor meer informatie.