Welkom

Wie zijn wij?

Het Pontem College biedt een veilige leeromgeving waarin anderstalige leerlingen tussen 12-18 jaar zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en respectvolle burgers, die volledig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Onze naam, het Latijnse woord pontem, verwijst naar brug. Hiermee geven wij aan dat wij een brug/schakel willen bieden naar het regulier onderwijs en de Nederlandse samenleving. Deze brug is gebouwd op de pijlers kennis, houding en vaardigheden.

  • Kennis: onze leerlingen leren zo snel mogelijk Nederlands en andere relevante vakken om zo vlot mogelijk aansluiting te krijgen bij een leerjaar en niveau in het VO of mbo dat past bij hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd.
  • Houding: onze leerlingen die houding aanleren waarmee zij zich in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse samenleving veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen.
  • Vaardigheden: onze leerlingen de vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om zich in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse samenleving veilig, vertrouwd en gerespecteerd te voelen.

 

test

 

Wilt u uw kind/pupil aanmelden op het Pontem College? Klik dan hier

 

 

Onderwijs Oekrainse jongeren

Onderwijs aan Oekraïense jongeren / Education for Ukrainian youth

(English below) 

De samenwerkende middelbare scholen in het Rijk van Nijmegen bieden onderwijs aan Oekraïense jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 

De aanmelding en plaatsing verloopt via het Pontem College. Jongeren kunnen aangemeld worden middels dit formulier. Het formulier kan gemaild worden naar e.melssen@pontem-college.nl 

Voor meer info zie ook de folder.

 

The collaborating secondary schools in the Rijk van Nijmegen offer education to Ukrainian youth between the ages of 12 and 18.

Registration and placement is done through Pontem College. Young people can register using the form. The form can be emailed to e.melssen@pontem-college.nl

For more information, see the folder.

 

Folder

Pontem Nieuws

Pontem Nieuws

 

Voorstelling Anne Frank

Aanstaande vrijdag 1 april is de Anne Frank voorstelling op school. Leerlingen gaan in groepen naar de aula waar Sabine van Boven, actrice en theatermaker, het verhaal doet. 

 

 

Filmproject Ithaka Filmt 

In week 14, 15, 16 en 19 doen de isntroomklassen mee aan het filmproject. 

Dit filmproject is een samenwerking van o.a. de ISK in Utrecht, Common Frames, LOWAN en Het Nederlands Filmfestival. Een project speciaal voor onze doelgroep. Leerlingen leren hoe ze een film kunnen maken met professionele materialen, onder leiding van een begeleider van Common Frames en een van onze fijne collega’s. Over heel Nederland doen er +/- 50 ISK-klassen mee. De beste vijf films worden uitgezonden op het Nederlands Film Festival. Voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar onderstaande link:

https://www.commonframes.nl/ithaka-filmt/

 

 

Peercoaches ism New Rootz 

Op woensdag 6 april start het project Peercoaches, georganiseerd vanuit New Rootz. Ongeveer 20 leerlingen worden gekoppeld aan Nederlandse jongeren, waarvan enkele ook oud ISk-leerlingen. Samen zullen zij ontdekken hoe het is om als nieuwkomer te integreren in een nieuwe samenleving en in een nieuwe stad. Elke woensdagmiddag ondernemen ze samen activiteiten rondom bepaalde thema's. 

 

 

 

 

Verkort lesrooster

Verkort lesrooster

 

 

Lesuur  

Tijd  

1e uur 

8.30 – 9.00 uur  

2e uur 

9.00 – 9.30 uur  

3e uur 

9.30 – 10.00 uur  

Pauze  

10.00 – 10.30 uur  

4e uur  

10.30  11.00 uur  

5e uur  

11.00 – 11.30 uur  

6e uur  

11.30 – 12.00 uur  

Platform DOEN IN

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project van Platform DOEN IN. 

Gezonde(re) kantine

Het Pontem College heeft een gezonde(re) kantine

Het Pontem College heeft een gezonde(re) kantine. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en gezonde keuzes maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en worden de uitkomsten gecommuniceerd met de directie. 

Klik hier voor meer informatie.