Expertisecentrum


Het aantal leerlingen dat jaarlijks doorstroomt van het Pontem College naar de diverse vo-scholen in de regio is flink toegenomen. Dit stelt de ontvangende vo-scholen voor een grote uitdaging en het zorgt voor verschillende vragen: hoe kun je nieuwkomersleerlingen sociaal veilig laten landen op jouw school? Op welke manier sluit je als docent het beste aan op hun NT2-niveau? Hoe kun je een nieuwkomersleerling zonder ouders het beste ondersteunen? Kun je de nieuwkomersleerlingen op jouw school gezamenlijk helpen met praktische schoolzaken?

Het Expertisecentrum van het Pontem College adviseert en ondersteunt scholen en organisaties bij vragen over nieuwkomersleerlingen. Het Pontem College heeft jarenlange ervaring met het geven van EOA: Eerste Onderwijs aan Anderstaligen van 12 tot 18 jaar. Het doel van het Expertisecentrum is de schoolloopbaan van nieuwkomersleerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen en vroegtijdige uitval of stagnering te voorkomen. Dit doen we door het inzetten en delen van expertise, kennis en ervaring.

 

Heb je een hulpvraag?
Ons expertisecentrum start per schooljaar 2024-2025. Wij denken graag met je mee over passende begeleiding en ondersteuning voor medewerkers en nieuwkomersleerlingen in het voortgezet onderwijs. Advies en ondersteuning kunnen worden ingezet op casusniveau, groepsniveau of voor een team.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over het Expertisecentrum:

Beleidsstuk Expertisecentrum Pontem College


Neem contact op met projectleider:

Noor Schellens
expertise@pontem-college.nl
024-3551033
werkdagen: maandag en donderdag