Organisatie

Het Pontem College legt per haar belangrijke zaken zaken vast in een schoolgids. Deze schoolgids vindt u hier:

Schoolgids 2022-2003

 

 

Naast de schoolgids is de meerjarenvisie en het meerjarenplan van het Pontem College beschreven in het schoolplan 2018-2022. Dit schoolplan vindt u hier:

Schoolplan 2018-2022