Ondersteuning

Om optimale ondersteuning te kunnen verlenen aan onze leerlingen hebben wij een team van deskundige hulpverleners in huis.

De beste ondersteuning die we onze leerlingen kunnen geven is de ondersteuning voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dat zien wij als basisvoorwaarde. Naast de algemene zorg voor een goed pedagogisch klimaat, bieden wij ook specifieke zorg waarbij er wordt gekeken naar de individuele ondersteuningsbehoefte(s) van de leerling. Voor onze school is leerlingenzorg onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Belangrijk voor het onderwijs zelf, maar ook belangrijk voor het welbevinden en de algehele vorming van de leerlingen. Zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen worden dan ook nauwkeurig gevolgd door middel van bijvoorbeeld klassenbesprekingen. Om optimale zorg te kunnen verlenen aan onze leerlingen hebben wij een team van deskundige hulpverleners in huis die werken volgens een goed werkende ondersteuningsstructuur. In dit systeem speelt de mentor een centrale rol. Daarnaast maken wij gebruik van externe ondersteuningsaanbieders.