GGD

Gezondheidsmonitor
Elk jaar houden de GGD’en in Nederland een groot onderzoek onder leerlingen. Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen via school een brief met meer informatie over het onderzoek.

Hoe gaat het onderzoek?

Voor onze school is er een kortere en aangepaste vragenlijst ontwikkeld. Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen een korte vragenlijst in. Dit gaat via de computer. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, vrije tijd, school, voeding, bewegen, roken en alcohol. De leerlingen hoeven nergens hun naam, adres, leerlingnummer of iets dergelijks in te vullen. Niemand komt dus te weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Leerlingen krijgen na afloop een link naar de website www.jouwGGD.nl. Dit is een betrouwbare site met meer informatie over bijvoorbeeld voeding, roken, alcohol, drugs,  bewegen of somberheid.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier: www.ggdgelderlandzuid.nl/GM-Jeugd.

 

Schoolverpleegkundige
De schoolverpleegkundige wordt door de GGD afgevaardigd naar school. De schoolverpleegkundige behartigt het lichamelijke en gedeeltelijk het sociaal-emotionele welzijn van onze leerlingen. Leerlingen kunnen naar de schoolverpleegkundige gaan als zij vragen hebben over hun gezondheid en welbevinden. Daarnaast kunnen mentoren leerlingen aanmelden voor de schoolverpleegkundige of schoolarts. De vragen die leerlingen of mentoren hebben, kunnen gaan over gezonde voeding, bewegen en zowel lichamelijke als geestelijke ongemakken. De taak van de schoolverpleegkundige is vooral signalerend en structurerend. Zij zal luisteren en zoeken naar de juiste oplossing. Dit kan zijn het doorverwijzen van de leerling naar de schoolmaatschappelijk werker, zorgcoördinator, schoolarts of buiten school.

Voor alle leerlingen is er een spreekuur. De GGD is een aantal dagen op locatie aanwezig tijdens het spreekuur van de GGD. 

Alle leerlingen komen eenmaal bij de sociaal-verpleegkundige voor een gesprekje en een onderzoek. Ze worden bekeken op houding, lengte en gewicht en getest op gezichtsvermogen en gehoor. Tevens wordt nagegaan of iedereen de nodige vaccinaties heeft gehad.

 

Schoolverpleegkundige

Mw. Marina Asian

e-mail: masian@ggdgelderlandzuid.nl

telefoon: 06-23189271

Spreekuur: 

maandag 11-9
maandag 18-9
maandag 2-10
maandag 23-10
maandag 13-11
maandag 27-11
maandag 18-12
  

Schoolarts

Mw. Myrthe van der Werf

e-mail: mvanderwerf@ggdgelderlandzuid.nl 

telefoon: 06-13830797

Spreekuur: 
Elke dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur