Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Voor onze school is leerlingenzorg onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Belangrijk voor het onderwijs zelf, maar ook belangrijk voor het welbevinden en de algehele vorming van de leerlingen. De leerlingenzorg wordt gerealiseerd door middel van een goed werkende zorgstructuur. In dit systeem speelt de mentor een centrale rol. Daarnaast maken wij gebruik van interne en externe zorgaanbieders.

 

Klik hier voor alle informatie over het schoolondersteuningsprofiel.