Leerroutes

Op het Pontem College werken we met drie verschillende leerroutes die leiden tot vervolgonderwijs dat passend is bij de capaciteiten van de individuele leerling. De leerroute van een (nieuwe) leerling wordt aan het begin van het traject op onze school vastgesteld door de intaker en de plaatsingscommissie. De leerroute wordt medegedeeld aan de ouders/verzorgers van de leerling. Gaande het proces wordt geëvalueerd wat de voortgang van de individuele leerling ten opzichte van de leerroute is en de voortgang wordt besproken met ouders/verzorgers.  

Hieronder vindt u de diverse leerroutes: 
(let op de leeftijdsaanduiding in de documenten)

- Leerroute 1

- Leerroute 2

- Leerroute 3

- Volledig overzicht drie leerroutes


Klassen:
De drie leerroutes worden op het Pontem College bediend in klassen. Om zo goed mogelijk aan de leerbehoefte van alle leerlingen te voldoen, worden de klassen ieder schooljaar opnieuw vastgesteld aan de hand van het aantal leerlingen per leerroute. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de fase 1 (grofweg leerjaar 1) en fase 2 (grofweg leerjaar 2).