Toetsing

Halverwege het schooljaar worden alle uitstroomleerlingen getoetst door middel van leerstofonafhankelijke landelijke toetsen Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Leerlingen uit de instroomfase maken halverwege het schooljaar enkel deze toetsen als zij daarvoor door hun mentor aangemeld zijn. Aan het einde van het schooljaar maken alle leerlingen de toetsen Nederlands en rekenen/wiskunde. De resultaten worden door het docententeam besproken en getoetst aan het profiel. De overwegingen m.b.t. het profiel worden met de leerling, ouders, begeleiding en/of voogden besproken. Aan het einde van het schooljaar worden alle leerlingen wederom getoetst op hun kennis van het Nederlands door middel van dezelfde onafhankelijke landelijke toetsen Nederlands (Bureau ICE - JIJ platform). De resultaten worden door het docententeam besproken. De school herformuleert weer eventueel het profiel. Het profiel wordt wederom besproken met de leerlingen, ouders, begeleiding en/of voogden. 

Meer informatie over de leerstofonafhankelijke toetsen die het Pontem College gebruikt, vindt u op:

Bureau ICE - JIJ! platform