Medezeggenschap

Net zoals iedere school heeft het Pontem College een (deel)medezeggenschapsraad (DMR). De DMR denkt en spreekt mee over het beleid, de koers en uitvoering van het onderwijs van het Pontem College. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de directie van het Pontem College. Omdat de uitvoering van dat beleid vaak van grote invloed is op leerlingen, medewerkers en ouders is bij wet geregeld dat zij inspraak hebben op dat beleid. Deze inspraak is vastgelegd in de wet op medezeggenschap (WMS).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het Pontem College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Alle scholen van de scholengroep zijn vertegenwoordigd in de GMR. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheid voor schooloverstijgende beleidsaangelegenheden.

De DMR van het Pontem College bestaat op dit moment uit twee personen en heeft instemmings- en adviesbevoegdheid voor de beleidsaangelegenheden die het Pontem College betreffen.

Samenstelling DMR Pontem College

 Functie  Naam  E-mailadres

 Voorzitter DMR 

 Mw.R. van Bergendael   r.vanbergendael@pontem-college.nl

 Secretaris DMR 

 Mw. F. Okullu

 f.okullu@pontem-college.nl