Vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen werkt vanuit de Klachtenregeling van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop.
De interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en personeelsleden en kan hulp bieden bij ongewenste omgangsvormen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld. 

In geval van een ongewenste omgangsvorm is het uitgangspunt om te proberen er in onderling overleg uit te komen. Soms lukt dat niet en blijft de klacht bestaan. Leerlingen en ouders kunnen dan – in volgorde – de mentor, de locatieleider of de directeur inschakelen.
Wanneer de mensen er samen niet uitkomen of als er andere redenen zijn om hulp in te roepen, kan er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het Pontem College. 

Contactgegevens van onze interne vertrouwenspersoon:

Dhr. D. van Geel
d.vangeel@pontem-college.nl
T: (024) 355 10 33

 

Externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit:

Mevr. J. Pulles
j.pulles@bezemerschubad.nl
T: 06-25241077


Klachtenregeling

Klachtmeldingsformulier