Orthopedagoog

De orthopedagoog op school wordt ingeschakeld wanneer er vragen bestaan over welk onderwijsniveau het beste aansluit bij een leerling en om te kijken naar een passende uitstroomrichting. Hiervoor kan onderzoek worden gedaan naar o.a. de non-verbale capaciteiten van een leerling. Tevens verzorgt de orthopedagoog observaties in de klas wanneer er sprake is van opvallend gedrag of zorgen omtrent een leerling. De orthopedagoog kan docenten en mentoren ondersteunen bij het opstellen van een begeleidings- en/of handelingsplan en kan advies en handvatten geven voor de ondersteuning aan leerlingen. Ook neemt de orthopedagoog deel aan het intern zorgteam.