Ondersteunings Advies Team

Wekelijks komt het interne Ondersteunings Advies Team bij elkaar om de leerlingen die extra zorg nodig hebben te bespreken. Er wordt gekeken naar welke zorg binnen de school geboden kan worden, welke eventuele vervolgstappen passend zijn en er wordt elke week geëvalueerd. Wanneer zich bij bepaalde leerlingen problemen voordoen die niet zijn op te lossen binnen de gewone interne schoolbegeleiding, dan kan gebruik gemaakt worden van de diensten van het team voor school en hulp. In dit team komen zorgcoördinator en externe instanties (bureau jeugdzorg, GGD, NIM en Bureau Leerplicht) bijeen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De bespreekgevallen worden ingebracht door de betrokken mentor in samenwerking met de ondersteuningscoördinator.