Logopedie

Wanneer leerlingen logopedische problemen hebben, kunnen zij daarvoor op school therapie krijgen bij de logopedist. Logopedie op het Pontem College richt zich met name op het verbeteren van de verstaanbaarheid en de taalvaardigheid en het verminderen van spreekangst. Maar daarnaast kunnen ook andere logopedische problemen op het gebied van stem, spraak, taal, stotteren, gehoor of communicatie i.h.a. behandeld worden. In principe worden alle Chinese en Thaise leerlingen uitgenodigd voor een logopedisch onderzoek/screening. Daarna wordt bekeken of zij in aanmerking komen voor logopedie. Andere leerlingen kunnen logopedisch onderzocht worden op aanvraag van de mentor, ouders of andere verzorgers. Logopedische behandeling vindt meestal plaats onder schooltijd. Maar een enkele keer zal de behandeling ook na het laatste lesuur van de leerling plaatsvinden. Leerlingen kunnen, afhankelijk van hun probleem, in aanmerking komen voor individuele lessen, groepslessen of een combinatie hiervan. Dit kan een of twee keer per week zijn. Daarnaast worden er in de instroomgroepen reguliere spreeklessen gegeven.

Contactgegevens logopedist